Slovo zakladatele

Park Drama věků byl vytvořen jednak k oslavě Božího jména a také k užitku mnohým lidem. Nachází se nedaleko města Sedlčany, v obci s názvem Štětkovice, která je vzdálena přibližně hodinu jízdy na jih od Prahy.

Cílem a smyslem mělo být nejenom vytvoření prostoru pro aktivní fyzický odpočinek, ale především nasměrování přemýšlivých lidí v dnešní uspěchané společnosti k hodnotám, které nás přesahují. Ve vrcholícím sporu mezi dobrem a zlem nabízí milující Bůh všem lidem bez rozdílu milost, odpuštění a věčný život.
Jako dlouholetý student biblických proroctví si však uvědomuji, že není snadné nalézt pravdu v současné hyperinflaci „zaručených“ informací všeho druhu. Tento projekt vznikl po mnoha modlitbách.
Dvanáct zastavení, to je dvanáct míst, která poskytují příležitost k zamyšlení. Na jednotlivých tabulích, které se nacházejí v parku, jsem se snažil pokud možno stručně a srozumitelně popsat vznik, průběh, rozhodující momenty a vyvrcholení onoho velkého dramatu věků. Identický text těchto dvanácti zastavení je i obsahem této knihy, která vychází ve dvojjazyčném provedení, kromě češtiny i v anglickém jazyce.
Texty, ze kterých jsem čerpal, byly převzaty z Bible a ze série knih Drama věků (Na úsvitu dějin, Od slávy k úpadku, Touha věků, Poslové naděje a lásky a Velké drama věků).
Modlím se, aby tento záměr alespoň jednomu člověku pomohl na jeho cestě k životu věčnému.
Radim Passer

Poloha parku

Park se nachází v krásné Středočeské pahorkatině v obci, která se jmenuje Štětkovice. V blízkém okolí jsou Sedlčany, nebo Neveklov. Poblíž parku vedou turistické a cyklistické stezky. K dispozici je malé parkoviště.

Souřadnice GPS (parkoviště):
49.6708514°N, 14.5021136°E

Místa v okolí

Dopravní hřiště a modelářský domek ve Štětkovicích

Modelářský domek a dopravní hřiště jsou v provozu od 1. 6. 2022 do konce září 2022. Otevřeno bude každou středu a jednu neděli.

Více informací na stránkách Dopravní hřiště a modelářský domek.

Geocaching ve Štětkovicích

Na území Parku Drama věků je takékeška

 

Dětský sportovní den ve Štětkovicích

V prostoru parku se pravidelně každý rok koná báječný Dětský sportovní den. Letos se bude konat 21. 8. 2022. Těšíme se na vás.

Kontakty

V případě zájmu o více informací k parku, obsahu textů apod. nás můžete kontaktovat pomocí Kontaktního formuláře.

Současně si vás dovolujeme pozvat na naše další regionální aktivity:

adventistesedlcansko.cz

15 + 14 =